چین GMP 10٪ دکستریفرون داروهای تزریقی دامپزشکی آهن دکستران تزریق عضلانی

GMP 10٪ دکستریفرون داروهای تزریقی دامپزشکی آهن دکستران تزریق عضلانی

نام محصول: تزریق دکستروز انیدرید
انواع مختلف: ترویج رشد
مولفه: داروهای مصنوعی شیمیایی
چین عضله اسکلتی 12p15 تزریق ضد درد ضد درد برای التهاب درد حرارتی

عضله اسکلتی 12p15 تزریق ضد درد ضد درد برای التهاب درد حرارتی

نام محصول: 12P15 تزریقی
انواع مختلف: داروهای تقویت کننده رشد
مولفه: حیوان و نژاد
چین تزریق داروهای تزریقی دامپزشکی OEM ضد قهوه ای تیره قهوه ای 10٪ تزریق دکستروز انیدرید

تزریق داروهای تزریقی دامپزشکی OEM ضد قهوه ای تیره قهوه ای 10٪ تزریق دکستروز انیدرید

نام محصول: 10٪ تزریق دکستروز انیدرید
انواع مختلف: ترویج رشد
مولفه: داروهای مصنوعی شیمیایی
چین پودر آب نبات خوک انیدرید حیوانات خانگی سگهای گربه آهن کم خونی آهن دامپزشکی خون

پودر آب نبات خوک انیدرید حیوانات خانگی سگهای گربه آهن کم خونی آهن دامپزشکی خون

نام محصول: 10٪ تزریق دکستروز انیدرید
انواع مختلف: ترویج رشد
مولفه: داروهای مصنوعی شیمیایی
چین CHBT دکستریفرون 15 D داروهای تزریقی دامپزشکی برای کم خونی فقر آهن

CHBT دکستریفرون 15 D داروهای تزریقی دامپزشکی برای کم خونی فقر آهن

نام محصول: تزریق دلیبریوم انیدرید
انواع مختلف: داروهای تقویت کننده رشد
مولفه: داروهای مصنوعی شیمیایی
چین GMP Bute و Dexamethasone Racehorse Medicine تزریق شتر بوتازون

GMP Bute و Dexamethasone Racehorse Medicine تزریق شتر بوتازون

نام محصول: تزریق بوته + دگزامتازون
انواع مختلف: داروی پیشگیری از بیماری های انگلی
مولفه: داروهای مصنوعی شیمیایی
چین ایمیدازوتیازول داروهای تزریقی دامپزشکی Levamisole Hydrochloride تزریق 5٪ 10٪

ایمیدازوتیازول داروهای تزریقی دامپزشکی Levamisole Hydrochloride تزریق 5٪ 10٪

نام محصول: تزریق لوامیزول هیدروکلراید
انواع مختلف: داروهای تقویت کننده رشد
مولفه: حیوان
چین ضد درد ضد درد 12p15 دگزامتازون ویتامین B 10 میلی لیتر تاول

ضد درد ضد درد 12p15 دگزامتازون ویتامین B 10 میلی لیتر تاول

نام محصول: تزریق 12P15
انواع مختلف: داروهای تقویت کننده رشد
مولفه: حیوان و نژاد
چین ISO9001 داروهای تزریقی دامپزشکی 12p15 مکمل ویتامین اسب 10 میلی لیتر

ISO9001 داروهای تزریقی دامپزشکی 12p15 مکمل ویتامین اسب 10 میلی لیتر

نام محصول: 12P15
انواع مختلف: داروهای تقویت کننده رشد
مولفه: حیوان
چین اتوکسامین سفتیوفور هیدروکلراید 5000 میلی گرم تزریق آنتی بیوتیک برای گاو

اتوکسامین سفتیوفور هیدروکلراید 5000 میلی گرم تزریق آنتی بیوتیک برای گاو

نام محصول: هیدروکلراید 5000 میلی گرم تزریق آنتی بیوتیک
ظاهر: مایع شفاف و بی رنگ
نوع حیوانات: گاو ، مرغ ، اسب ، حیوانات خانگی ، خوک ، گوسفند
1 2 3 4